March 2017

by Speechwell ®, maart 4, 2017, 12:09.

Veel organisaties zijn in ontwikkeling. Ze stappen af van het model waarin iemand vertelt hoe het zit en hoe het moet. Ze sturen op betrokkenheid en invloed en ontwikkelen daarmee de kwaliteit van samenwerking. Er is meer interactie, meer discussie en dialoog. En dan is er een presentatie. Iemand staat voor de groep en vertelt hoe het zit. De presentator is actief, de mensen die aan tafel zitten zijn passief. Deze top-down manier van presenteren is niet congruent met de veranderingen in de organisatie. Dat tast de geloofwaardigheid van die veranderingen zelfs aan.

Lees verder >