June 2014

by Speechwell ®, juni 27, 2014, 20:57.

In een interview met Van Gaal las ik dat hij de mate waarin hij zich kritiek wel of niet aantrekt, af laat hangen van de mate waarin hij de kritiek-gever voldoende bevoegd acht om over hem te oordelen. Van Gaal luistert alleen naar kritiek van mensen die hem echt kennen. Dat maakt dat hij al die onzin die over hem beweert wordt, door al die mensen die een mening over hem hebben, zonder scrupuleus naast zich neer kan leggen. Hij trekt er zich geen barst van aan.

Lees verder >