Nieuwe organisatie? Nieuwe presentatie!
by Speechwell ®, maart 4, 2017, 12:09.

Als je organisatie verandert, waarom verander je dan ook niet je presentatie?!

 

Veel organisaties zijn in ontwikkeling. Ze stappen af van het model waarin iemand vertelt hoe het zit en hoe het moet. Ze sturen op betrokkenheid en invloed en ontwikkelen daarmee de kwaliteit van samenwerking. Er is meer interactie, meer discussie en dialoog. En dan is er een presentatie. Iemand staat voor de groep en vertelt hoe het zit. De presentator is actief, de mensen die aan tafel zitten zijn passief. Deze top-down manier van presenteren is niet congruent met de veranderingen in de organisatie. Dat tast de geloofwaardigheid van die veranderingen zelfs aan.

 

In een top-down organisatie past de monoloog. De leider gaat voor de groep staan en vertelt ‘zijn’ mensen hoe ze moeten denken en wat ze moeten doen. Anderen in de organisatie kopiëren dat gedrag en doen bij elke presentatie hetzelfde. In elke organisatie die af wil van het top-down down model is de monoloog geen goede manier om een presentatie te geven. Daar dient de presentatie een uitdrukking te zijn van de wijze waarop men wil samenwerken.

 

Samenwerkingsvaardigheid nummer een is dat je intentie tot samenwerking zichtbaar (en voelbaar) is in je gedrag, in de wijze waarop jij communiceert. Daar hoort ook je presentatie bij,  hoe jij ‘voor de groep staat’. Sta je een monoloog te houden, dan straal je niet uit dat je wilt samenwerken, ook niet als je ruimte biedt voor het stellen van vragen. Bij samenwerken hoort een andere stijl van presenteren, een stijl die zowel in de opzet van de presentatie als in je intentie en houding zichtbaar interactief en dialoog bevorderend is. Een stijl die congruent is aan de ontwikkelingen in je organisatie.

 

Interactief en dialoog bevorderend presenteren is in feite een revolutie in presenteren. Een presentatie is immers al duizenden jaren een monoloog.  Iemand staat voor een groep en vertelt een verhaal. Dat ‘format’ past prima bij een TED-talk of bij een college, maar het past niet bij presenteren tijdens overleg. 99% van alle presentaties in organisaties vinden plaats in het kader van overleg. Tijd dus voor een nieuwe manier van presenteren!

  • Wil je interactief en dialoog bevorderend presenteren?

  • Wil jij dat je presentatie congruent is met de ontwikkeling in je organisatie?

 

Op 25 maart geeft Speechwell grondlegger Norbert Netten een workshop. Informatie vind je hier.