Speechwell, het praktijkboek! 

by Speechwell ®, december 11, 2017, 10:26.

Boek Speechwel groot


De complete Speechwell-methode als leerboek! Volg hoe de manager Gerard begeleid wordt bij het voorbereiden van een belangrijke presentatie aan collega's. Gerard wil dat zijn presentatie aanzet tot discussie en dialoog, terwijl normaal gesproken iedereen slechts passief luistert.

 

In het boek gaat Gerard op bezoek bij Norbert Netten, grondlegger van de Speechwell methode voor Large, Medium en Small Room Business Presentations. Norbert en Garard volgen de zes stappen die het fundament vormen van de Speechwell methode:

 

1. Doel 

2. Inhoud en structuur

3. Beeldende taal 

4. Dia's en aantekeningen

5. Dynamiek en imago

6. Mentaal en fysiek

 

Bij iedere stap worden tips en valkuilen besproken. Norbert en Garard bouwen de presentatie op tot die precies de juiste toon zet om alle aanwezigen in beweging te krijgen. 

 

Een lezer:
'Alleen al de manier waarop de presentatie van Gerard aanzet tot uitwisseling, tot zinvolle discussie en dialoog, in plaats van passief luisteren, maakt dit praktijkboek waardevol voor iedere manager die na afloop van een presentatie vraagt: 'zijn er nog reacties?' en dan teleurgesteld is over de passieve houding van de collega's / toehoorders.' 

 

Meer info  |  Direct bestellen