Speechwell voor Hoger Onderwijs
by Speechwell ®, april 9, 2014, 13:11.

Studenten leren presenteren als monoloog. Wat ze straks op hun werk nodig hebben is presenteren als dialoog!

 

Verreweg de meeste presentaties die studenten na hun opleiding zullen geven zijn inleidingen en toelichtingen tijdens overleg. Hierin staat presenteren ten dienste van samenwerken. Een monoloog is niet het juiste middel. Vaardigheden als afstemmen op mensen die anders in elkaar zitten, inleven in visies en belangen van gesprekspartners, weerstand kunnen ombuigen in bereidheid, een sfeer van openheid en vertrouwen creëren en zelfinzicht (hoe je overkomt op anderen), zijn in en buiten de presentatie bepalend voor het draagvlak dat studenten straks als professional bij collega's en externe relaties weten te bereiken. Zonder draagvlak komen ze (samen) niet veel verder. Dat vraagt een nieuwe benadering van presenteren. 

 

Speechwell is een compleet lespakket voor docenten en studenten in HBO en Universitaire opleidingen. Het leert studenten het onderscheid tussen Large, Medium en Small Room zakelijke presentaties, tussen informatie overdragen en draagvlak creëren. Ervaar de kracht van Speechwell. Eén complete faculteit krijgt Speechwell online een jaar lang gratis! (alle studenten en docenten*)

 

 

KLIK HIER voor het unieke kennismakingsaanbod voor Hogescholen en Universiteiten. 

 

*Lees de voorwaarden in de informatiebrochure.