Een tweedehands auto, Marc Rutte en presenteren
by Speechwell ®, april 23, 2014, 15:35.

Door: Norbert Netten

 

Een tweedehands auto moet er goed uitzien. Uiteraard, maar veel belangrijker is dat ie goed loopt, anders koop je ‘m niet. Laten we nu de presentatievaardigheden van Marc Rutte eens vergelijken met een tweedehands auto. Ziet het er goed uit als Rutte een presentatie geeft? Ja! Loopt het lekker? Je zult waarschijnlijk geneigd zijn ook hier meteen  ‘ja’ te zeggen, maar ik rem je toch even af. Natuurlijk, presentaties van Marc Rutte lopen gesmeerd, maar de essentie van gesmeerd lopen bij een auto is dat je er probleemloos mee van a naar b komt. Als we vanuit dat perspectief kijken naar de presentatievaardigheden van Marc Rutte, dan is het maar zeer de vraag of jij vindt dat we überhaupt ergens komen. Voor hetzelfde geld zeg je dat we al jaren stilstaan! Als Marc Rutte een tweedehands auto zou zijn zou je die misschien wel helemaal niet willen kopen!

 

In organisaties staan, net als in de politiek, charismatische en verbaal sterke managers vlammende betogen te houden over de in hun ogen noodzakelijke strategische en operationele veranderingen. Wanneer je als criteria verbale vaardigheid hanteert, dan lopen de meeste van deze presentaties goed. Wanneer je ze echter gaat beoordelen op hun effect, op in hoeverre anderen erdoor aangesproken worden en hun bereidheid om hun visie bij te stellen en ‘mee te gaan’ toeneemt, dan vallen ze vaak enorm tegen. Goed gebekt zijn is daar geen enkele garantie voor. Dat is de presentatie van Jan wel.

 

Jan is directeur van een kleine fabriek. Jan roept zijn personeel bijeen in de kantine en geeft een korte presentatie over de nieuwe systematiek van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Zijn presentatie is stuntelig. Hij leest punten op van papier, haalt enkele zaken door elkaar en kijkt niemand aan. Na zijn presentatie is er ruimte voor vragen. Die komen en Jan vertelt hoe het zit. Einde presentatie. Als we de presentatie van Jan naast die van Marc Rutte leggen, dan blijft er weinig van Jan over. Waar Rutte op de APK voor presentaties (Algemene Presentatie Keuring) alleen dikke voldoendes haalt, scoort Jan zwaar onvoldoende. Maar hier slaan we met onze perceptie van presenteren de plank volledig mis! Jan’s presentatie past volledig in de context van zijn bedrijf, een lakspuiterij. Jan wordt door zijn medewerkers gewaardeerd. Hij is transparant en betrouwbaar. En als Jan zegt dat er op een andere manier beoordelings- en functioneringsgesprekken gehouden gaan worden, dan gebeurt dat ook. Als onderdeel van zijn leiderschap is zijn presentatie effectief. Als Jan een tweedehands auto zou zijn, dan zou hij er aan de buitenkant niet mooi uitzien, maar er stappen veel mensen bij hem in. Door te beoordelen op charisma en verbale vaardigheid, doen we veel mensen te kort die wel effectief zijn. Ik pleit voor een andere AKP, waarin de volgende zaken bovenaan staan:

  • Imago (hoe anderen naar je kijken en vooral hoe betrouwbaar en geloofwaardig ze je vinden)
  • Rapport, je vermogen af te stemmen op de belangen en visie van anderen
  • Je vermogen om een sfeer te creëren van openheid, waarin tegengestelde visies en belangen op tafel kunnen komen  
  • Je vermogen om weerstand om te buigen in bereidheid

 

Met een APK waarin dit de belangrijkste punten zijn, krijgt Nederland er in een klap enkele honderdduizenden goede presentatoren bij. Het percentage mensen dat presenteren enger vindt dan doodgaan (46% tegen 16%) neemt af naar slechts een paar procenten. Dat geeft een ongekende boost aan onze economie, omdat zelfvertrouwen nu eenmaal de motor is van de manier waarop dingen gedaan worden. Marc Rutte moet natuurlijk gewoon doorgaan met zijn gevatte presentaties. Daar genieten we immers van, ook al verandert onze visie er niet door. Hij kan zich dat veroorloven. Hij heeft macht, terwijl veel mensen het alleen van hun communicatie moeten hebben.