De missie

Speechwell presentaties brengen mensen dichter bij elkaar. Ze creëren de bereidheid om vanuit vertrouwen en respect met elkaar samen te werken en daardoor meer met elkaar te bereiken. 

 

 

Speechwell wil het geven van interactieve, dialoogbevorderende presentaties voor iedereen, overal ter wereld toegankelijk maken.

 

Of je nu medewerker bent bij een overheidsinstelling, student op een universiteit of business college, ceo van een bedrijf, vakspecialist in de gezondheidszorg, beleidsmedewerker bij een non-profit organisatie, manager in een productiebedrijf, IT-specialist, zelfstandig ondernemer of anders. Of je nu in Tokio woont of in Beijing, in Berlijn, Amsterdam of Madrid, in Sao Paulo of Buenos Aires, in Cairo of Johannesburg, in Chicago of San Fransisco, in Melbourne of Sydney, op Antartica of waar ook ter wereld. Je hebt er baat bij om samen met anderen verder te komen, om elkaar te bergijpen en te bereiken.

 

Om de missie te realiseren onderneemt Speechwell de volgende acties:

 

  • Speechwell online
   Speechwell heeft een online stappenplan waarmee iedereen, overal ter wereld, interactieve, dialoogbevorderende presentaties kan voorbereiden. De basisversie van het stappenplan heeft 85 toelichtingsvideo's. Nieuwe video's worden later toegevoegd. 

  • Blended learning
   Speechwell e-learning is voor elke docent en trainer een aanvulling op elk lesprogramma over presenteren, het zogenaamde 'blended learning', In combinatie met het praktijkboek en de feedback- en zelfscore instrumenten kan het gebruikt worden als complete lesmethode op universiteiten, hogescholen en vakopleidingen. Speechwell zet zich in om de lesmethode als aanvulling op bestaande programma's in het reguliere aanbod van onderwijsinstellingen op te nemen.

   Lees verder