De methode - vervolg

De vier methodieken die ten grondslag liggen aan Speechwell zijn:

-        Transactionele Analyse (TA);

-        Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP);

-        The Human Element®;

-        Harvard-onderhandelen.

 

Transactionele Analyse (TA)

TA is een therapeutisch model, het is psychologie. Met TA kun je jezelf en anderen beter leren kennen (net als met NLP en The Human Element trouwens). TA is vooral bekend door de drie zogenaamde egoposities. Dat zijn de Ouder, de Volwassene en het Kind. Ze worden met een hoofdletter geschreven zodat je niet denkt dat het letterlijk om een ouder, volwassene of kind gaat. Het zijn systemen waarmee jij met jezelf en met de wereld om je heen omgaat. Zonder dieper op TA in te gaan, kun je je wellicht iets voorstellen bij een Ouder-Kind transactie. De presentator presenteert vanuit autoriteit, maakt zichzelf groter en de toehoorders voelen zichzelf niet serieus genomen. Andersom gebeurt ook. Sommige presentatoren zien op als er bepaalde mensen in de zaal zitten en hebben de neiging zichzelf dan kleiner te maken. In dat geval is er sprake van een Kind-Ouder transactie. De basis van elke krachtige presentatie is, volgens Speechwell, gelijkwaardigheid. Dat vertalen we als jezelf en je toehoorders serieus nemen en uitgaan van eigen kracht. Daarin past het niet dat je jezelf of je toehoorders groter of kleiner maakt. Daarbij past de Volwassen-Volwassen transactie. 

 

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

NLP is gestart door een psycholoog en een linguïst. Ze onderzochten experts op het gebied van onder andere psychologie en leiderschap. Ze onderzochten tot in detail wat maakte dat deze mensen zo succesvol waren. De techniek die daaruit is voortgekomen, werd bekend als modelleren. Later is NLP aangevuld met een hele serie interessante technieken en modellen en vond het langzaam zijn plek tussen andere methoden op het gebied van psychologie en communicatie. In Speechwell zit veel kennis en ervaring verwerkt van excellente presentatoren en van de middelen die zij gebruiken om succesvol te presenteren. Een van die middelen die Speechwell gebruikt is de methodiek van rapport maken, van het optimaal afstemmen op anderen, zodat hun bereidheid toeneemt om mee te gaan met wat jij van ze wilt.  

 

The Human Element® (THE)

THE is een psychologische methode die persoonlijke ontwikkeling koppelt aan de effectiviteit van samenwerken en besluitvorming in organisaties. De methode is opgebouwd op basis van een theorie die in de jaren zestig van de vorige eeuw bekend geworden is als FIRO. De grondlegger, Will Schutz, schreef er een internationale bestseller over: Joy. Schutz heeft FIRO later omgedoopt in The Human Element en hij heeft de methodiek onder die naam verder ontwikkeld. THE is gebaseerd op drie dimensies: Inclusion, Control en Openness. We gebruiken deze dimensies in Speechwell om je presentatie zo goed mogelijk op je toehoorders af te stemmen en om jezelf te stimuleren zo veel mogelijk in je kracht te staan.

 

Harvard-onderhandelen

Harvard-onderhandelen (originele naam: Harvard Negociation Project) is de methode bij uitstek om samen lastige problemen op te lossen. Speechwell gebruikt principes uit Harvard-onderhandelen voor het creëren en vergroten van bereidheid bij toehoorders en om weerstand weg te nemen bij presentaties waarbij die aanwezig is.